Please enable JS

SOSYAL SORUMLULUK | ÇEVRENİN KORUNMASI

ÖNCE İNSAN, İNSAN ÖNCE...

ÇEVRENİN KORUNMASI

Kayteks, topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek için;
• Çevre kirlenmesini önlemeyi,
• Kirliliği kaynağında azaltmayı,
• Çevresel faaliyetlerini ulusal mevzuata ve uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi,
• Müşterilerinin çevre ile ilgili kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve bu kurallara uygun şekilde faaliyet göstermeyi,
• Tüm çalışanlarına eğitimlerle çevre bilinci kazandırmayı,
• Tedarikçilerinin de çevresel konularda gelişmesine katkıda bulunmayı, taahhüt ederek Çevre Yönetim Sistemini Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sisteminin üç ana başlığından biri olarak ele almıştır.

Kayteks bu çalışmalar doğrultusunda;
• Çevre Politikası 19 Ekim 2006 tarihinde yayınlanmıştır.
• Çevre bilincinin oluşturulması için çalışanlara eğitimler verilmektedir.
• Fabrikadaki çevre boyutları ve çevre etkileri belirlenmektedir.
• Belirlenen bu boyutların kontrol altında tutulması için gerekli prosedür ve talimatlar oluşturulmaktadır.

Çevre Politikası
Ev Tekstili ve Bebe Grubu sektöründe dünya markalarının stratejik üretim ortağı olmak” vizyonuna sahip ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olan şirketimiz;
Sorumlu olduğu ve yürürlükte olan T.C. ve Uluslararası Çevre / Enerji Mevzuatlarına ve diğer şartlara uymayı, tüm ürün ve proseslerin, tasarımından ömür çevrimi sonuna kadar;
• Çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,
• Enerji, su ve diğer doğal kaynakları verimli kullanmayı,
• Çalışanları, enerji verimliliği, su tasarrufu ve çevre konusunda bilinçlendirmeyi, konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemeyi,
• Atık yönetimini yasal mevzuat ve uluslararası standartlarla hizalanmış bir şekilde yürütmeyi,
• Amaç ve hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlarda çevre / enerji faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,
• Çevre ve enerji iyileştirmelerinin sonuçlarını, müşterileri, fasoncuları, tedarikçileri, çalışanları ve toplumla paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı,
• Çevre yönetim sistemini ve enerji performansını hedefler doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi ve gözden geçirmeyi, taahhüt eder.

53
Yıllık Deneyim
150
Üzerinde Çalışan
5000
M2 Üretim Alanı
160000
Parça Üretim / Ay