Please enable JS

SOSYAL SORUMLULUK | ÇEVRENİN KORUNMASI

ÖNCE İNSAN, İNSAN ÖNCE...

ÇEVRENİN KORUNMASI

Kayteks, topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek için;
• Çevre kirlenmesini önlemeyi,
• Kirliliği kaynağında azaltmayı,
• Çevresel faaliyetlerini ulusal mevzuata ve uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi,
• Müşterilerinin çevre ile ilgili kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve bu kurallara uygun şekilde faaliyet göstermeyi,
• Tüm çalışanlarına eğitimlerle çevre bilinci kazandırmayı,
• Tedarikçilerinin de çevresel konularda gelişmesine katkıda bulunmayı, taahhüt ederek Çevre Yönetim Sistemini Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sisteminin üç ana başlığından biri olarak ele almıştır.

Kayteks bu çalışmalar doğrultusunda;
• Çevre Politikası 19 Ekim 2006 tarihinde yayınlanmıştır.
• Çevre bilincinin oluşturulması için çalışanlara eğitimler verilmektedir.
• Fabrikadaki çevre boyutları ve çevre etkileri belirlenmektedir.
• Belirlenen bu boyutların kontrol altında tutulması için gerekli prosedür ve talimatlar oluşturulmaktadır.

53
Yıllık Deneyim
150
Üzerinde Çalışan
5000
M2 Üretim Alanı
160000
Parça Üretim / Ay