Please enable JS

SOSYAL SORUMLULUK | İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

ÖNCE İNSAN, İNSAN ÖNCE...

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Ulusal İş Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatında yer alan sorumluluk ve yükümlülükleri karşılamayı, Uluslararası İş Sağlığı ve İş Güvenliği standartlarına uymayı ve gerekliliklerini yerine getirmeyi, Çalışanlarımızın her kademesinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği kültürünün oluşturulması ve yayılması için gerekli etkin çalışmaları yapmayı, İşletme sınırları içindeki tüm çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli çalışma alanlarını, proaktif ve yalın iş güvenliği vizyonu ile oluşturmayı, Mevcut İş Sağlığı ve İş Güvenliği koşullarını sürekli iyileştirme ve geliştirme anlayışı içerisinde daha iyi hale getirmeyi,
Acil Durumlar karşısında, tüm çalışanları korumayı ve Acil Durumlara karşı daima hazırlıklı olmayı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği performansını sistematik olarak ölçmeyi ve belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için gerekli tüm desteği vermeyi, İş Sağlığı ve İş Güvenliği risklerini değerlendirmeyi, tespit edilen riskleri uygun çözüm metodlar ile kaynağında engellemeyi, Çalışanlarımızın iş kazası geçirmemeleri ve Meslek Hastalıklarına yakalanmamaları için gerekli her türlü tedbirleri almayı, Çalışanlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri her türlü İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında düzenli olarak eğitim almasını sağlamayı, Kayteks İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği çalışma grupları içinde alınan faydalı kararları uygulamayı ve ihtiyaç duyulan bütçeyi sağlamayı taahhüt eder.

Sosyal Uygunluk – Çevre – İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmalarının Yaygınlaşması İçin Eğitim
Sosyal Uygunluk – Çevre – İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin fabrika içinde bilinmesi ve benimsenmesi için her yıl çalışanlara ve yeni işe alınanlara sosyal uygunluk konularında periyodik olarak eğitimler verilmektedir. Firma, Temmuz 2014 tarihinden itibaren Akredite Kuruluş ile ortak projeye başlamıştır. Proje amacı, Kayteks Acil Durum Yönetim Sistemi’nin iyileştirilmesi, acil durumlar konusunda çalışanların ve yakın çevrelerinin bilinçlendirilmesi, genel farkındalık düzeyinin artırılması, teknik yetkinlik kazandırılması, acil durumlarda kurumsal sürekliliğin devam ettirilmesidir.
Proje kapsamında;
• Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Eğitimi,
• Kurtarma Eğitimleri, Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Eğitimi,
• Acil Durum Yöneticileri Eğitimleri verilmiştir.
İç Denetimler
Kayteks, oluşturduğu Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemi’ne uyumu, programlı iç denetimler ve programsız iç denetimler ile kontrol etmektedir.
Programlı İç Denetim
Bu denetimler, tüm şirketin denetlendiği geniş kapsamlı denetimlerdir. Planlı denetleme tamamlandıktan sonra gözlemler, uyarılar, varsa minör-major uygunsuzluklar, ilgili ünite yöneticisine gönderilir; düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanır ve takibi yapılır.
Programsız İç Denetim
Aylık olarak gerçekleştirilen, geniş kapsamlı denetimlerin yanı sıra dar kapsamlı denetimler de yapılmaktadır. Haftalık olarak yapılacak olan programsız iç denetimlerde çıkan uygunsuzluklar, İç Denetleme Raporlarına eklenir.
Tedarikçi Değerlendirme
Kayteks; tedarikçilerinin ve alt üreticilerinin sosyal uygunluk uygulamalarını kademeli olarak kendi politikası paralelinde geliştirmeyi hedefler. Tedarikçi firmalar için el kitabı ve örnek sosyal uygunluk politikası hazırlanarak, bu firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerine katkıda bulunulmaktadır. Tedarikçi firmalar sosyal uygunluk konularında periyodik olarak denetlenmekte ve aksiyon planları hazırlanmaktadır.

53
Yıllık Deneyim
150
Üzerinde Çalışan
5000
M2 Üretim Alanı
160000
Parça Üretim / Ay