Please enable JS

KAYTEKS | POLİTİKALARIMIZ

GEÇEN 50 YIL DA YAPTIKLARIMIZ...

Kalite Politikası

Ev tekstili pazarında dünya markalarının üretim ortağı olan şirketimiz;

Müşteri kalite, fiyat, teslim süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam olarak algılayıp eksiksiz karşılamayı ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,

Süreç verimliliğini esas alarak ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler koyan ve sürekli iyileştirme sağlayan bir Kalite Yönetim Sistemi yürütmeyi,

Çalışanların sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına alarak eğitim ve bireysel gelişimini arttırmayı ve kalite bilincinin yükseltilmesini sağlamayı,

Tüm çalışanların şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamayı ve çalışan memnuniyetini arttırmayı,

Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlar tarafından Kalite Politikasının anlaşılmasını ve uygulanarak kalite sisteminin etkinliğinin geliştirilmesini sağlamayı,

Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı iş ilişkisi kurmayı ve ana tedarikçilerinin kalite yönetim sistemi kurma ve yönetmelerini desteklemeyi taahhüt eder.

Yönetim Sistemi Politikası

• Sürdürülebilir üretim ile müşteri ve paydaşlarımızın tatminini en üst düzeyde sağlamak.
• Sürekli gelişim ile kalitede öncü olmak.
• Takım ruhuyla çalışanların gelişim, refah ve iş tatminini en üst düzeyde sağlamak.
• Tüm kaynakları verimli kullanmak, çevresel kirlenmenin önüne geçmek için en uygun sistemleri kullanmak ve atık yönetimi etkinliğini sürekli kılmak.
• Çevre boyutlarımızın olumsuz etkilerini ve iş sağlığı ve güvenliği risklerimizi ortadan kaldırmak için tüm taraflarla iş birliği içerisinde gerekli önlemleri almak.
• Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini en etkin şekilde sağlamak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmek.
• Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği taahhütlerimizi, ilgili tüm yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve kurum kültürü oluşturmak.

Bilgi Güvenliği Politikası

Kayteks, kurumun itibarını bilgi güvenliği yönetim sistemi ile artırmak, kendi iş sürekliliğinin yanı sıra paydaşlarının önemli ve/veya hassas bilgilerini de korumak amacıyla bilgi güvenliğine üst düzeyde önem verir. Kayteks, belirlediği faaliyetleri kapsamında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) gereğince aşağıdaki hususları benimsemekte ve uyumlu şekilde yönetmektedir: Faaliyetlerimizde gerekli olan her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak bilgiyi güvence altına almak. Bilgi güvenliği yönetim sistemi şartlarına, ulusal ve uluslararası yasal şartlara, mevzuatlara uyarak, sistemin uygunluk ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak. Kayteks çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini arttırarak tüm çalışanların bilgi güvenliğine katkıda bulunmasını sağlamak, Çalışanları, müşterileri ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirerek kendilerine ve paydaşlarına ait bilgileri korumak. İş sürekliliği planlarını oluşturmak, değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri yaparak proaktif önlemler almak. Bilgi varlıklarının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmak ve güvenlik ihlalleri olduğunda kayıt altına alarak, ihlallerin zamanında tespiti, müdahale edilmesi ile ortadan kaldırılmasını sağlamak.

Çevre Politikası

Ev Tekstili ve Bebe Grubu sektöründe dünya markalarının stratejik üretim ortağı olmak” vizyonuna sahip ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olan şirketimiz;
Sorumlu olduğu ve yürürlükte olan T.C. ve Uluslararası Çevre / Enerji Mevzuatlarına ve diğer şartlara uymayı, tüm ürün ve proseslerin, tasarımından ömür çevrimi sonuna kadar;
• Çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,
• Enerji, su ve diğer doğal kaynakları verimli kullanmayı,
• Çalışanları, enerji verimliliği, su tasarrufu ve çevre konusunda bilinçlendirmeyi, konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemeyi,
• Atık yönetimini yasal mevzuat ve uluslararası standartlarla hizalanmış bir şekilde yürütmeyi,
• Amaç ve hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlarda çevre / enerji faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,
• Çevre ve enerji iyileştirmelerinin sonuçlarını, müşterileri, fasoncuları, tedarikçileri, çalışanları ve toplumla paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı,
• Çevre yönetim sistemini ve enerji performansını hedefler doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi ve gözden geçirmeyi, taahhüt eder.
53
Yıllık Deneyim
150
Üzerinde Çalışan
5000
M2 Üretim Alanı
160000
Parça Üretim / Ay